Отбелязахме 100 години ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене.