Основно училище „Климент Охридски“

с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен,

ул. „9-ти Септември“ №2

тел. 0879889339

e-mail: oy_krushovene@oy_krushovene