Контакти

Основно училище „Климент Охридски“

с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен,

ул. „9-ти Септември“ №2

Контакти:

Наталия Ралинова – Директор – тел. 088 924 0359

e-mail: info-1500907@edu.mon.bg

Учители:

  • Яна Спасова – начален учител; класен ръководител на I-II клас;
  • Мария Стойканова – начален учител; класен ръководител на III-IV клас;
  • Милена Вичева – старши начален учител ЦДО;
  • Богомила Андреева – учител в прогимназиален етап по Български език и литература, История и цивилизации, Компютърно моделиране и информационни технологии; класен ръководител на V клас;
  • Йорданка Николова-Нешова – старши учител в прогимназиален етап Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, География и икономика; Технологии и предприемачество; Музика, Изобразително изкуство; класен ръководител на VI-VII клас;
  • Красимир Върбев – учител в прогимназиален етап по Математика, Физика и астрономия, Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности, Лека атлетика;

Непедагогически персонал:

  • Виолета Никова – счетоводител
  • Николай Георгиев – хигиенист / техник
  • Орхан Беркер – хигиенист / техник
  • Тодор Фичев – шофьор автобус

Работно време:

От понеделник до петък: 07:00 – 17:30

Събота и неделя: почивни дни