Контакт с нас

Основно училище „Климент Охридски“ с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен,

ул. „9-ти Септември“ №2

тел.  088 924 0359 – Наталия Ралинова – директор

e-mail: info-1500907@edu.mon.bg