Контакт с нас

Основно училище „Климент Охридски“ с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен,

ул. „9-ти Септември“ №2 тел. 0878832382

e-mail: http://oy_krushovene@abv.bg