Контакт с нас

Основно училище „Климент Охридски“ с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. „9-ти Септември“ №2 тел. 0877831352

e-mail: http://oy_krushovene@abv.bg