„Заедно в изкуствата и в спорта“

Заниманията с изкуства и спорт, които развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

Творческите дейности, които се реализират по програмата, допринасят за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театрално изкуство в училище.

Заниманията чрез спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

По НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ в училището има сформирани две групи:

  • По модул 1 ИЗКУСТВА– Танцов състав – „Крушовенски ритми“
  • По модул 2 СПОРТ– Футболен отбор – „Вихър“