НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022/2023 г.

– Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Заповед на МОН за провеждане на НВО

Правила за информационна сигурност – IV клас

Инструктаж за ученика – IV клас

Правила за информационна сигурност – VII клас

Инструктаж за ученика – VII клас

Заявление за полагане на НВО по чужд език – VII клас