Начало

Село Крушовене се намира в община Долна Митрополия, област Плевен. Преди 1960 г. то е част от Оряховската околия на област Враца. До 1979 г. е със статут на самостоятелна община заедно със село Байкал. Днес е част към една от най-активните и бързо развиващи се общини в Плевенския регион.
През селото се пресичат основни пътни артерии от Плевен за Никопол и Оряхово, както и от Никопол за Кнежа, Червен бряг и София.
Крушовене се намира само на 9 км от река Дунав и на 1 км от река Искър, което го прави притегателен център за отдих и туризъм.

Основно училище „Климент Охридски“, с. Крушовене е училище с богата над 100-годишна история, която се губи в далечното минало. През годините то претърпява редица промени, за да достигне до днешния си вид. Гради своя облик на училище с утвърдени традиции и средище за духовна изява. Днес се е превърнало в съвременно и модерно учебно заведение, развиващ се културно-образователен център в община Долна Митрополия.

Учебното заведение заема важно място в образователната система на общината. Разполага със съвременна материално-техническата база, която непрекъснато се усъвършенства – важен и водещ фактор за по-добро, качествено и съвременно обучение на деца и ученици.

Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на деца и ученици от уязвими групи и на семейства в риск. Училищното ръководство и учителите ежедневно се стремят да ангажират родители и ученици към учебно-възпитателния процес.

Основно училище „Климент Охридски“ осигурява достъпно образование и обучение за всеки ученик според държавните образователни изисквания и спрямо стандартите на Европейския съюз.

Процесът на обучение, възпитание и труд, който протича в училището, е съчетание между традиционни и иновативни методика. Учениците участват активно в класни, извънкласни и извънучилищни дейности, организирани по инициатива на учебното заведение.

Възпитаниците имат възможност да развиват своите заложби и да усъвършенстват уменията си в часовете по свободноизбираема и доъплнителна подготовка.

Вече над 100 години Основно училище „Климент Охридски“ е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава възможности за добра подготовка с трайни знания и умения, която да води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците.

Чрез индивидуална работа и занимания по интереси учениците развиват ключови компетентности.

Национален победител в конкурс по проект “Информираност за Космоса” .

Децата от Крушовене станаха победители с изработения от тях макет на лунна база с комуникационни съоръжения и макет на космическа станция на околоземна орбита за дистанционно наблюдение на нашата планета.

На официална церемония те получиха като подарък телескоп и информационни материали от Европейската училищна мрежа в Брюксел.

През 2018 г. Основно училище „Климент Охридски“, с. Крушовене става национален победител в конкурс по проект „Информираност за Космоса“.

Ученици от с. Крушовене станаха победители с изработения от тях макет на лунна база с комуникационни съоръжения и макет на космическа станция на околоземна орбита за дистанционно наблюдение на нашата планета. На официална церемония те получиха като подарък телескоп и информационни материали от Европейската училищна мрежа в Брюксел.