Новини

Коледно Тържество на училището на 23.12.2022 г.

Снимки от тържеството:

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2021/2022 година:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

ОУ „Климент Охридски“ с.Крушовене отбеляза 144 години от освобождението на България.

Честит празник, уважаеми колеги!

Напред науката е слънце, което в душите грей! Нека всеки лъч сгрява вашите сърца и душа, нека умът бъде светъл и прозорлив в днешния труден делник. Бъдете здрави , щастливи и вдъхновени за нови знания и творчески успехи!

24.05.21г.        Директор: Б. Миразчийски

Обява

ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, обявява публичен търг с явно наддаване на основание  Заповед № РД – 16-427 /20.06.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване. Предмет на публичния търг е отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от началото на  стопанската 2019/2020 г. на земеделски земи, собственост на ОУ „Климент Охридски“, по КККР на с. Крушовене, Област Плевен, описани както следва: 

           * ПИ с идентификатор № 40195.35.7, с площ 4,641 дка, НТП „Нива“, категория V, местност „Попов дол“.

           * ПИ с идентификатор № 40195.199.1, с площ 263,797 дка, НТП „Нива“, категория III, местност „Горуните“.

1. Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе на 02.07.2019г. от 14.00 ч. в сградата на ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул. ,,9-ти септември“ № 2, Дирекцията на училището. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 09.07.2019г. от 14.00 ч.,  при същите условия.

2. Начална тръжна цена (годишен наем)70,00лв./дка (седемдесет лева).

Забележка: Съгласно изискванията на чл.45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, наемната цена е сума необлагаема с ДДС.

3. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена  за всеки имот.

4. Цена на тръжна документацияЦена на документацията 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. на 01.07.2019г. /до 16.00 ч. на 08.06.2019г. за повторния търг/ в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД

5. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 01.07.2019г. (до 16:00ч. на 08.07.2019г. – за повторен търг), в дирекцията на училището, след представяне на документ за закупуването й.

6. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем за всеки имот /по отделно за всеки имот за който кандидатът ще участва/, внесен в срок до 16.00 часа на 01.07.2019 г. (до 16.00 часа на 08.07.2019 г. за повторния търг), в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД

7. Оглед на имотаможе да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.

8. Дата и място за представяне на документи за участие – Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с явно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация: тел. 0877831352– ОУ „Климент Охридски”с.Крушовене

Обява

ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, обявява публичен търг с явно наддаване на основание Заповед № РД – РД-16-405 /04.06.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване. Предмет на публичния търг е отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от стопанската 2019/2020 г. на земеделски земи, собственост на училището, намиращи се в землището на с. Крушовене, описани както следва: 

1. Нива, № 40195.35.7, кат. Пета, местност:  Попов дол, площ: 4,641  дка;

2. Нива, № 40195.199.1, кат. Трета, местност: Горуните, площ: 263,797 дка

1. Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе 18.06.2019г. от 11.00 ч. в сградата на ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул. ,,9-ти септември“ № 2, Дирекцията на училището. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.06.2019г. от 11.00 ч.,  при същите условия.

2. Начална тръжна цена (годишен наем)70,00лв./дка (седемдесет лева) без ДДС.

3. Цена на тръжна документацияЦена на документацията 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. на 17.06.2019г. /до 16.00 ч. на 24.06.2019г. за повторния търг/ в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка Интернешънъл Асет Банк АД

4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 17.06.2019г. (до 16:00ч. на 24.06.2019г. – за повторен търг), в дирекцията на училището, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие в размер на 10 % от общата началната тръжна цена на годишния наем за всеки имот /по отделно за всеки имот за който кандидатът ще участва/, внесен в срок до 16.00 часа на 17.06.2019 г. (до 16.00 часа на 24.06.2019 г. за повторния търг), в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка Интернешънъл Асет Банк АД

6. Оглед на имотаможе да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.

7. Дата и място за представяне на документи за участие – Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с явно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация: тел. 0877831352 – ОУ „Климент Охридски” с. Крушовене

144 години от освобождението на България

50 thoughts on “Новини”
 1. [b]
  прогонов хрумером

  Репетиция согласно основе микс

  Сказать об этом, собственно ведь это прогон, полагаю, далеко не нужно.
  Впрочем, многие, допустимо, до самого этих времен никак не абсолютно осознают содержание исходной услуги.

  К Примеру смотри, содержание прогона заключается во этом, то что в посторонних сайтах, они называются донорами, располагаются гиперссылки в вашинский веб-сайт, но данное, во собственную очередность, положительно влияет в признаках вашего произведения во искательских концепциях. Кроме этого, то что около вам скапливается справочная множество, совершается еще также развитие веб-сайта во искательской выдаче согласно разным запросам. Кроме Того совершается повышение также иных определенных значимых характеристик. Чувство имеются некоторых разновидностей, я ведь побеседуем об прогоне согласно «микс базе».

  Таким Образом, вам сделали веб-сайт, что специализирован никак не только лишь с целью отечественных юзеров сети интернет, но, допустимо, некто с целью их также совсем никак не специализирован, находясь вычисленным только в иностранную аудиторию узы. Продвигать его все без исключения точно также следует, но, в случае если с целью данного применять только лишь основы со донорами с «.ru» сектора сети интернет, целевая публика вашего веб-сайта весьма никак не вскоре выяснит относительно ваше создание также станет выражать ко деревену заинтересованность. В Случае Если ведь гиперссылки в вашинский веб-сайт станут возникать в этих веб-сайтах, какие приезжают в жители других стран, возникнет также увеличение трафика также развитие веб-сайта во этих поисковиках, какими они используют. Ко данному добавится также рост ко этим признакам, какие значимы с целью этих искательских концепций, но никак не с целью, к примеру, «Яндекса»[/b]

  [b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
  ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url][/b]

 2. [b]
  заказать прогон хрумером это

  Репетиция согласно основе микс

  Сказать об этом, собственно ведь это прогон, полагаю, далеко не нужно.
  Впрочем, многие, допустимо, до самого этих времен никак не абсолютно осознают содержание исходной услуги.

  К Примеру смотри, содержание прогона заключается во этом, то что в посторонних сайтах, они называются донорами, располагаются гиперссылки в вашинский веб-сайт, но данное, во собственную очередность, положительно влияет в признаках вашего произведения во искательских концепциях. Кроме этого, то что около вам скапливается справочная множество, совершается еще также развитие веб-сайта во искательской выдаче согласно разным запросам. Кроме Того совершается повышение также иных определенных значимых характеристик. Чувство имеются некоторых разновидностей, я ведь побеседуем об прогоне согласно «микс базе».

  Таким Образом, вам сделали веб-сайт, что специализирован никак не только лишь с целью отечественных юзеров сети интернет, но, допустимо, некто с целью их также совсем никак не специализирован, находясь вычисленным только в иностранную аудиторию узы. Продвигать его все без исключения точно также следует, но, в случае если с целью данного применять только лишь основы со донорами с «.ru» сектора сети интернет, целевая публика вашего веб-сайта весьма никак не вскоре выяснит относительно ваше создание также станет выражать ко деревену заинтересованность. В Случае Если ведь гиперссылки в вашинский веб-сайт станут возникать в этих веб-сайтах, какие приезжают в жители других стран, возникнет также увеличение трафика также развитие веб-сайта во этих поисковиках, какими они используют. Ко данному добавится также рост ко этим признакам, какие значимы с целью этих искательских концепций, но никак не с целью, к примеру, «Яндекса»[/b]

  [b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
  ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url][/b]

 3. [b]
  прогоны хрумером что это

  Репетиция согласно основе микс

  Сказать об этом, собственно ведь это прогон, полагаю, далеко не нужно.
  Впрочем, многие, допустимо, до самого этих времен никак не абсолютно осознают содержание исходной услуги.

  К Примеру смотри, содержание прогона заключается во этом, то что в посторонних сайтах, они называются донорами, располагаются гиперссылки в вашинский веб-сайт, но данное, во собственную очередность, положительно влияет в признаках вашего произведения во искательских концепциях. Кроме этого, то что около вам скапливается справочная множество, совершается еще также развитие веб-сайта во искательской выдаче согласно разным запросам. Кроме Того совершается повышение также иных определенных значимых характеристик. Чувство имеются некоторых разновидностей, я ведь побеседуем об прогоне согласно «микс базе».

  Таким Образом, вам сделали веб-сайт, что специализирован никак не только лишь с целью отечественных юзеров сети интернет, но, допустимо, некто с целью их также совсем никак не специализирован, находясь вычисленным только в иностранную аудиторию узы. Продвигать его все без исключения точно также следует, но, в случае если с целью данного применять только лишь основы со донорами с «.ru» сектора сети интернет, целевая публика вашего веб-сайта весьма никак не вскоре выяснит относительно ваше создание также станет выражать ко деревену заинтересованность. В Случае Если ведь гиперссылки в вашинский веб-сайт станут возникать в этих веб-сайтах, какие приезжают в жители других стран, возникнет также увеличение трафика также развитие веб-сайта во этих поисковиках, какими они используют. Ко данному добавится также рост ко этим признакам, какие значимы с целью этих искательских концепций, но никак не с целью, к примеру, «Яндекса»[/b]

  [b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
  ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url][/b]

 4. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  online roulette casino nj online casino online casino paysafe

 5. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  live online casino usa onlinecasinostar7.com mohegan sun online casino

 6. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  best online casino us online casino xb777 online casino auszahlung

 7. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  uk casino club online casino miami casino online basta online casino bonus

 8. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  lucky 247 online casino best usa online casino gta online casino update

 9. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  online casino program juegos de casino gratis online best usa online casino

 10. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  casino online gratis online casino games casino royale watch online

 11. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  australian casino online best online casino casino mate online casino

 12. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  miami online casino online casino usa real money xb777 online casino slots uk

 13. [b][url=https://xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai/]Лизинг авто для физических лиц[/url][/b] – в мессенджерах вы можете узнать интересующую вас информацию о лизинге легковых авто в Москве.
  Здесь – https://xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai/
  – Лизинг авто: [url=https://newmount.net/?URL=xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai]https://google.co.zm/url?q=http://xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai[/url]

 14. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  raging bull online casino gta online casino glitch deposit online casino

 15. [b]
  кворк прогон хрумером

  Репетиция согласно основе микс

  Сказать об этом, собственно ведь это прогон, полагаю, далеко не нужно.
  Впрочем, многие, допустимо, до самого этих времен никак не абсолютно осознают содержание исходной услуги.

  К Примеру смотри, содержание прогона заключается во этом, то что в посторонних сайтах, они называются донорами, располагаются гиперссылки в вашинский веб-сайт, но данное, во собственную очередность, положительно влияет в признаках вашего произведения во искательских концепциях. Кроме этого, то что около вам скапливается справочная множество, совершается еще также развитие веб-сайта во искательской выдаче согласно разным запросам. Кроме Того совершается повышение также иных определенных значимых характеристик. Чувство имеются некоторых разновидностей, я ведь побеседуем об прогоне согласно «микс базе».

  Таким Образом, вам сделали веб-сайт, что специализирован никак не только лишь с целью отечественных юзеров сети интернет, но, допустимо, некто с целью их также совсем никак не специализирован, находясь вычисленным только в иностранную аудиторию узы. Продвигать его все без исключения точно также следует, но, в случае если с целью данного применять только лишь основы со донорами с «.ru» сектора сети интернет, целевая публика вашего веб-сайта весьма никак не вскоре выяснит относительно ваше создание также станет выражать ко деревену заинтересованность. В Случае Если ведь гиперссылки в вашинский веб-сайт станут возникать в этих веб-сайтах, какие приезжают в жители других стран, возникнет также увеличение трафика также развитие веб-сайта во этих поисковиках, какими они используют. Ко данному добавится также рост ко этим признакам, какие значимы с целью этих искательских концепций, но никак не с целью, к примеру, «Яндекса»[/b]

  [b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
  ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url][/b]

 16. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.

 17. [b][url=https://xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai/]Купить в лизинг[/url][/b] – у менеджеров вы можете узнать интересующую вас информацию о лизинге для юр лиц в Москве.
  Здесь – https://xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai/
  – Лизинг авто: [url=http://www.google.cn/url?q=http://xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai]https://www.google.me/url?q=http://xn–4-7kcicxgbyxp1c.xn--p1ai[/url]

 18. [b][url=https://holodilnye-kamery.ru/]Холодильная камера[/url][/b] – в мессенджерах вы можете выяснить интересующую вас информацию о холодильных установках в России.
  Здесь – https://holodilnye-kamery.ru/
  – Холодильное оборудование: [url=https://google.cz/url?q=http://holodilnye-kamery.ru]http://plus.gngjd.com/url?q=https://holodilnye-kamery.ru[/url]
  – Холодильные установки: [url=https://google.al/url?q=http://holodilnye-kamery.ru]https://ssylki.info/?who=holodilnye-kamery.ru[/url]

 19. [b][url=https://holodilnye-kamery.ru/]Холодильная камера для кафе[/url][/b] – на сайте вы можете уточнить интересующую вас информацию о холодильных агрегатах в России.
  Смотрите – https://holodilnye-kamery.ru/
  – Холодильное оборудование: [url=http://google.as/url?q=http://holodilnye-kamery.ru]http://google.cc/url?q=http://holodilnye-kamery.ru[/url]
  – Холодильные установки: [url=https://www.google.gp/url?q=http://holodilnye-kamery.ru]http://www.google.cv/url?q=http://holodilnye-kamery.ru[/url]

 20. [b][url=https://holod-agregaty.ru/]Цены на холодильные агрегаты[/url][/b] – на сайте вы можете узнать интересующую вас информацию о холодильных агрегатах в России.
  Переходите на сайт – https://holod-agregaty.ru/
  – Холодильное агрегаты: [url=https://www.talahost.com/whois/holod-agregaty.ru]https://www.htcdev.com/?URL=https://holod-agregaty.ru[/url]
  – Холодильные машины: [url=https://www.google.bg/url?q=https://holod-agregaty.ru]http://maps.google.mw/url?q=https://holod-agregaty.ru[/url]

 21. [b][url=https://holod-agregaty.ru/]Холодильный агрегат[/url][/b] – в мессенджерах вы можете выяснить интересующую вас информацию о холодильных установках в Москве.
  Переходите на сайт – https://holod-agregaty.ru/
  – Холодильное агрегаты: [url=https://google.co.tz/url?q=https://holod-agregaty.ru]http://www.google.ae/url?q=http://holod-agregaty.ru[/url]
  – Холодильные машины: [url=http://google.hr/url?q=http://holod-agregaty.ru]http://cssdrive.com/?URL=holod-agregaty.ru[/url]

 22. [b]Компания ООО „КурсКлимат“[/b]

  Мы работаем на рынке климатических систем с 2005 года.
  Специализация компании – это четыре основных направления:
  Кондиционирование и климатические системы, вентиляция, холодильное оборудование,
  рулонные шторы ПВХ-завесы и электромонтажные работы.
  А так же: GREEN GRI/GRO-24 HH2 (Серия HH2)

  Системы кондиционирования – одно из приоритетных направлений нашей компании.
  Многолетний опыт работы с поставляемым оборудованием, позволяет нам осуществлять не только поставку оборудования,
  но также его монтаж (установку), сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кондиционеров.
  Купить кондиционер в Курске у нас, значит получить гарантию на сплит-систему до 5 лет.

 23. [b][url=https://xn–-7sbzcfb0ak2ah6h.xn--p1ai/]Программа iiko для общепита[/url][/b] – на сайте вы можете узнать интересующую вас информацию о программе Iiko в Москве.
  Здесь – https://xn–-7sbzcfb0ak2ah6h.xn--p1ai/
  – iiko программа: [url=http://www.google.cv/url?q=http://xn–-7sbzcfb0ak2ah6h.xn--p1ai]http://iurii.com/go.php?go=http://xn–-7sbzcfb0ak2ah6h.xn--p1ai[/url]
  – iiko ресторан: [url=http://nanos.jp/jmp?url=http://xn–-7sbzcfb0ak2ah6h.xn--p1ai]https://google.sm/url?q=http://xn–-7sbzcfb0ak2ah6h.xn--p1ai[/url]

 24. Одежда с принтом по низким ценам, купить [url=https://printstoris.ru/tovari/arseniy-popov/]кофта как у арсения попова[/url] с доставкой по России от 2-х дней, лучшая одежда с яркой печатью!

 25. Букмекерская контора 1win продолжает радовать своих клиентов отличными возможностями для ставок.
  Многие новые клиенты регистрируются сегодня на официальном сайте 1вин.рф, довольные и постоянные посетители сайта БК
  предлагают им хорошие условия.
  cсылка на регистрацию:1win

 26. data analysis coursework
  [url=“https://brainycoursework.com“]coursework website[/url]
  coursework support

 27. Букмекерская контора 1win продолжает радовать своих клиентов отличными возможностями для ставок.
  Многие новые клиенты регистрируются сегодня на официальном сайте 1вин.рф, довольные и постоянные посетители сайта БК
  предлагают им хорошие условия.
  cсылка на регистрацию:1РІРёРЅ зеркало

 28. [b][url=https://spb.gtk-leasing.com/]Взять авто в лизинг[/url][/b] – в мессенджерах вы можете узнать интересующую вас информацию о лизинге авто в Спб.
  Переходите на сайт – https://spb.gtk-leasing.com/
  – Лизинг авто: [url=http://google.co.cr/url?q=http://spb.gtk-leasing.com]http://google.cd/url?q=http://spb.gtk-leasing.com[/url]
  – Лизинг в Санкт-Петербурге: [url=http://www.herna.net/cgi/redir.cgi?spb.gtk-leasing.com]https://backlinks.ssylki.info/links.php?link=spb.gtk-leasing.com[/url]

  [url=http://forumz.fearnode.net/site-announcements/1393324/prodvizhenie-saitov-ekaterinburg?page=1#post-3879202]Лизинг авто без первоначального взноса[/url]
  [url=http://forumb.fearnode.net/site-announcements/1394219/seo-prodvizhenie-saitov?page=1#post-3879203]Лизинг авто без первоначального взноса[/url]
  [url=http://cleververve.com/wiki/index.php/User:94.181.152.120]Взять авто в лизинг[/url]
  [url=https://jayaramcards.com/Home/buynow/102]Лизинг авто[/url]
  16fa7_c

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *