За родители

Родителите могат да се регистрират за ел. дневник в НЕИСПУО на следния адрес: https://neispuo.mon.bg/parent-register

Ръководство за регистриране на родители може да разгледате от rakovodstvo_za_roditel_neispuo

Код за регистрация може да получите от класния ръководител.