Категория: Събития и празници

Занимания на открито по устието на р. Искър

Учители и ученици посрещнаха Първа пролет на устието на р. Искър, близо до с. Байкал. Проведоха се интересни занимания на открито. Разходката сред природата донесе много настроение и положителни емоции…

Пролетна екоинициатива 2024 г.

Ученици, педагогически и непедагогически персонал от Основно училище „Климент Охридски“, с. Крушовене проведоха двудневна пролетна еконициатива по почистване и опазване на околната среда. В първия ден групата почисти училищния двор…

За 3 март ученици гостуваха на читалището в с. Долни Вадин

По повод предстоящия национален празник на Република България – 3 март – ученици и учители от ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене гостуваха на Народно читалище „Съзнание 1927“, с. Долни Вадин.…

Отличия на наши ученици в коледен конкурс

Ученици от ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене получиха грамоти за участие в Конкурс „Вълшебставата на Коледа“, организиран от Историческия музей в гр. Разлог. Отличените са Венелин Методиев и Митко Мирославов…